Termeni și Condiții de Inchiriere

DEFINITII:
Contractul – include informatiile din urmatoarele documente: Contract de Inchiriere, Termeni si Conditii de Inchiriere, Fisa de Predare – Preluare si toate specificatiile din Anexele la Contract.
Autoturismul / Autovehicul – reprezinta vehiculul oferit spre inchiriere impreuna cu toate accesoriile sale.
Tariful de Lista – reprezinta tariful pentru o zi de inchiriere (24 h) corespunzatoare autoturismului inchiriat.
Carburantul – poate consta in benzina sau motorina, in functie de tipul autoturismului inchiriat.
Utilizator – persoana mentionata in Contract, care poate conduce autovehiculul inchiriat de Client.
Partener – persoana juridica care intermediaza inchirierea intre BLACK FLORA S.R.L. si Client
SCDW/ SCDW+ – taxa pentru reducerea responsabilitatii in caz de dauna sau furt explicate pe larg la capitolul 4

PREAMBUL: Clauzele contractuale includ informatiile din urmatoarele documente: Contract de Inchiriere, Termeni si Conditii de Inchiriere, Fisa de Predare – Preluare, grila de costuri pentru daune si toate specificatiile din Anexele la Contract.
Conditiile de fata sunt obligatorii si trebuie respectate pentru a putea inchiria un autoturism de la BLACK FLORA S.R.L..

 1. OBLIGATIILE BLACK FLORA S.R.L.
  Sa transmita Clientului dreptul de folosinta asupra autovehiculului ce constituie obiectul Contractului prin: livrarea autovehiculului, completarea si semnarea fisei de predare-preluare, inmanarea cheilor si a actelor masinii (certificat de inmatriculare, polita de asigurare RCA) in original.
  Sa asigure Clientului asistenta rutiera, pe teritoriul Romaniei, pe toata durata contractului, 24h/24, 7zile/7 in caz de accident sau pana mecanica.
  1.3.Sa inlocuiasca autovehiculul (in limita disponibilitatii), in caz de avarie care nu poate fi remediata pe loc, daca dauna nu este din vina Clientului, intr-un interval de 24 ore, in functie de locatia in care s-a constatat defectiunea. In cazul in care dauna este din vina Clientului se va solicita blocarea unei noi garantii pentru livrarea unui nou autoturism.
  1.4.In cazul in care BLACK FLORA S.R.L. va fi in imposibilitatea de a inlocui Autovehiculul, Clientului i se va restitui partea aferenta costului chiriei calculate proportional cu durata in care autovehiculul nu a putut fi folosit.
  1.5.BLACK FLORA S.R.L. nu este responsabila de pierderile suportate de catre Client in caz de defectare sau avarie a autovehiculului, cu exceptia cheltuielilor autorizate de BLACK FLORA S.R.L. pentru reparatii.
  1.6. Din momentul livrarii autovehiculului si pana la reintrarea in posesia acestuia, BLACK FLORA S.R.L. este exonerata de raspundere pentru daunele provocate in trafic de autovehiculul inchiriat Clientului, precum si de taxele de drum ori de pod sau amenzi rezultate din ocuparea abuziva a unui loc de parcare, nerespectarea legislatiei rutiere sau a legilor Romaniei.
  1.7. Prin eliberarea chitantelor de completare si anulare ale depozitelor preautorizate BLACK FLORA S.R.L. se degreveaza de indisponibilitatea sumelor din contul Clientului si recomanda contactarea si prezentarea chitantelor catre banca de la care Clientul detine cardul.
 2. OBLIGATIILE CLIENTULUI
  Observatie: In conditiile unei rezervari efectuate telefonic, prin e-mail sau prin parteneri, rezervarea poate fi anulata de BLACK FLORA S.R.L., fara a datora nimic Clientului sau intermediarului, in cazul in care Clientul final nu indeplineste cerintele minime obligatorii pentru inchiriere prevazute in contract si publicate pe site-ul BLACK FLORA S.R.L..
  Sa fie posesorul unui permis de conducere national si/sau international valabil (obligatoriu permis international pentru acte emise in tari cu alta scriere decat in alfabetul Latin si pentru cele obtinute prin conducere auto cu volan pe dreapta, Ex.: UK, India, Australia, Japonia). La semnarea Contractului, trebuie prezentate in original permisul de conducere impreuna cu un act de identitate si un card de credit. Utilizarea cardului de credit este obligatorie pentru blocarea depozitului. Nu sunt acceptate carduri pre-pay sau Diners Club.
  Pentru soferii cu experienta intre 0-1 ani se va percepe o taxa dupa cum urmeaza: 300 € pentru clasele A, B, E, F, N, O, P inclusiv, 500 € pentru clasele G, H, I, M, Q, R inclusiv si 1500 € pentru clasele K, L, S, T, U inclusiv. Pentru soferii cu experienta intre 1-3 ani se va percepe o taxa de 100 € pentru clasele A, B, E, F, N, O, P inclusiv, 300 € pentru clasele G, H, I, M, Q, R inclusiv si 800 € pentru clasele K, L, S, T, U inclusiv. Taxa se aplica per inchiriere, indiferent de durata ei. Daca exista soferi aditionali in aceleasi conditii, cu experienta intre 0-1 ani, respectiv 1-3 ani, taxa se va incasa o singura data.
  2.3.In cazul rezervarilor confirmate, BLACK FLORA S.R.L. isi rezerva dreptul de anulare a acestora in cazul in care Clientul intarzie ridicarea autoturismului cu peste 3 ore fata de ora stabilita de comun acord, daca Clientul nu anunta in prealabil.
  2.4.Sa permita conducerea autovehiculului doar persoanelor autorizate de BLACK FLORA S.R.L. si mentionate in Contract, sau reprezentantilor BLACK FLORA S.R.L..
  2.5.Taxa pentru soferii suplimentari va fi de 15 €/utilizator. Prin inscrierea in Contract a acestora accepta faptul ca trebuie sa indeplineasca conditiile de inchiriere BLACK FLORA S.R.L..
  2.6.Sa nu conduca autovehiculul in afara suprafetelor carosabile, pe drumuri nepavate, neasfaltate, inchise circulatiei publice. In caz contrar, BLACK FLORA S.R.L. va incasa valoarea reparatiei, indiferent de tipul garantiei alese de client (inclusiv in cazul taxei SCDW/SCDW+), din garantie sau va debita cardul de debit/credit al clientului prezentat la semnarea contractului, cu notificare in prealabil.
  2.7. Sa nu faca si sa nu permita interventii tehnice sau estetice asupra autovehiculului fara consimtamantul scris al BLACK FLORA S.R.L..
  2.8. Sa instiinteze BLACK FLORA S.R.L., la solicitarea acesteia, cu privire la locul unde se afla autovehiculul si sa permita examinarea autovehiculului de catre reprezentantii BLACK FLORA S.R.L., in maxim 24 de ore de la cererea acesteia.
  2.9. Sa nu foloseasca autovehiculul pentru taximetrie, scoala de soferi, activitati de impingere sau tractare, curse, antrenamente, concursuri, in scopul transportarii unor substante periculoase sau activitati ilegale, care pot deteriora starea Autovehiculului, precum si sa nu ii dea nicio alta destinatie, alta decat pentru transport de persoane in regim de inchiriere. In cazul in care autoturismul inchiriat este pus sub sechestru sau distrus/deteriorat de catre autoritati sau Client, in urma folosirii lui pentru obtinerea unor foloase necuvenite din transportul unor obiecte sau substante interzise, Clientul se afla raspunzator de intreaga contravaloare a autovehiculului.
  2.10. Animalele de companie (ex.: caini, pisici) pot fi transportate in autoturismele BLACK FLORA S.R.L. numai in cutii (custi, genti) speciale, inchise pe durata calatoriei. In caz contrar, se vor aplica aceleasi conditii mentionate la punctul 3.10.
  2.11. Pentru nerespectarea prevederilor privind obligatiile Clientului – prevazute in Capitolul 2 (exceptie punct 2.1 – caz in care BLACK FLORA S.R.L. are dreptul de anula unilateral rezervarea fara restituirea sumelor in caz de avans incasat) se incaseaza integral depozitul de garantie (inclusiv in cazul taxelor SCDW).
  2.12. Clientul are obligatia de a mentine autoturismul in stare corespunzatore de folosinta pe toata perioada contractuala si de a preda autoturismul in aceeasi stare ca acea de la data luarii in primire. In cazul oricaror daune produse autoturismului pe perioada contractuala, (inclusiv daune cauzate de lovirea animalelor sau daune cu autor necunoscut) clientul are obligatia de a suporta costurile tuturor reparatiilor necesare pentru a readuce autoturismul in starea existenta la data luarii in primire.
  2.13. Este strict interzisă conducerea autovehiculului sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe stupefiante ori medicamentelor cu efecte similare ale căror efecte conduce la imposibilitatea fizică şi/sau legală de a utiliza autovehiculul, caz in care Clientul se afla raspunzator de intreaga contravaloare a autovehiculului.
 3. DESFASURAREA CONTRACTULUI. LIVRAREA, INLOCUIREA SI RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI.
  Livrarea si restituirea autovehiculului se vor face la locul, data si ora stabilite de Client impreuna cu BLACK FLORA S.R.L. si mentionate in formularul de rezervare si Contract.
  2.Predarea si preluarea masinii in afara orelor de program (L-V 08:30 -17:30) se poate realiza la cererea clientului. In acest caz se va percepe o taxa suplimentara de 20 € per preluare/predare.
  3.3.Restituirea autovehiculului in alt loc decat cel in care a fost livrat se face numai cu acordul BLACK FLORA S.R.L. si se va percepe o taxa suplimentara de dislocare, cuprinsa intre 30 € si 400 €. In cazul in care Clientul solicita restituirea autovehiculului intr-o alta locatie ulterior preluarii masinii, va informa BLACK FLORA S.R.L. in scris sau sunand la numarul de telefon suport non-stop +40 734 176 834. BLACK FLORA S.R.L. va trebui sa isi dea acordul asupra acestei modificari contractuale, iar Clientul va achita taxa suplimentara de dislocare mentionata anterior, taxa care va fi comunicata in scris de catre BLACK FLORA S.R.L., prin SMS sau e-mail. Incasarea taxei se va face la returul autoturismului din garantie, cash sau pe baza cardului de credit/debit prezentat de catre Client la semnarea contractului de inchiriere.
  3.4.In cazul in care Clientul lasa masina intr-o alta agentie decat stabilita initial prin contract, fara sa anunte modificarea locatiei de predare i se va incasa o taxa suplimentara de 250 €.
  3.5.La restituirea autovehiculului peste ora limita conform contractului, se va percepe un tarif suplimentar de 10 €/ora, agreat prin contract. Daca Clientul intarzie predarea autovehiculului fara a avea acordul BLACK FLORA S.R.L., compania are dreptul sa reintre in posesie pe cheltuiala si riscul Clientului.
  3.6. Restituirea este efectiva in momentul semnarii fisei de predare de catre BLACK FLORA S.R.L. si Client.
  3.7. Pentru autovehicule restituite in afara orelor de program (weekend si/sau nocturna) sau in conditii meteo care impiedica verificarea masinii se prelungeste responsabilitatea Clientului pentru eventuale avarii si respectiv deblocarea garantiilor cu 24 de ore de la returul efectiv al autoturismului.
  3.8. Abandonarea de catre Client a autoturismului fara notificarea BLACK FLORA S.R.L. in scris sau sunand la numarul de telefon suport non-stop +40 734 176 834, fara a preda cheia unui reprezentant BLACK FLORA S.R.L. si fara semnarea bilaterala a fisei de preluare va atrage raspunderea Clientului pentru toate costurile aferente relocarii autoturismului in agentia din care a fost inchiriat, si a altor costuri aferente readucerii autoturismului la starea initiala in cazul in care autoturismul este preluat in alte conditii decat cele in care a fost predat pe baza procesului-verbal. Aceleasi conditii sunt valabile si in cazul in care clientul refuza predarea masinii.
  3.9. Clientul are obligatia de a restitui autovehiculul cu aceeasi cantitate de combustibil pe care a avut-o la inceputul perioadei de inchiriere (conform fisei de predare-primire). In caz contrar, in urma notificarii scrise din partea BLACK FLORA S.R.L., Clientul este de acord cu plata unei taxe de alimentare de 20 € si contravaloarea combustibilului lipsa, conform bonului fiscal de alimentare. Nu se acorda credit pentru combustibilul in plus fata de cantitatea initiala furnizata de BLACK FLORA S.R.L..
  3.10. La livrarea masinii catre Client, se va specifica stadiul de curatenie al masinii, atat interior cat si exterior, acesta urmand sa semneze procesul-verbal continand aceste mentiuni. In cazul in care la restituire, autovehiculul necesita mai mult decat procedura standard de spalare pentru readucerea la starea anterioara inchirierii, Clientul este de acord cu plata unei taxe de administrare de 50 € la care se va adauga contravaloarea serviciilor de spalatorie auto, conform facturii care i se va transmite pe e-mail.
  3.11. Taxele de parcare pe timpul preluarii-predarii autovehiculului, in alta locatie decat cea propusa de BLACK FLORA S.R.L., precum si parcarea pe toata perioada utilizarii masinii inchiriate de la BLACK FLORA S.R.L. revin in totalitate Clientului. Acesta va suporta alaturi de costul parcarii, toate taxele prevazute de legislatia in vigoare, atat pe teritoriul Romaniei cat si in alte state, taxe de drum, taxe de trecere a podurilor, taxe de stationare in aeroporturi sau spatii speciale cu durata limitata, amenzi rezultate de pe urma nerespectarii regulilor de circulatie. In cazul neachitarii celor de mai sus, BLACK FLORA S.R.L. va achita amenzile rezultate din neindeplinirea obligatiilor de catre Client. BLACK FLORA S.R.L. va factura catre client valoarea efectiva a amenzii plus o taxa de administrare de 50 €/amenda.
  3.12. Alimentarea de catre Client a autovehiculului inchiriat de la BLACK FLORA S.R.L., cu alt carburant decat cel indicat de producator (notat in talon si pe fisa de predare-primire) atrage dupa sine obligatia Clientului de a achita o taxa de serviciu in valoare de 50 €, costul transportului cu platforma, costul aferent zilelor de imobilizare in service, costul de reparatie conform devizului de reparatie, precum si realimentarea corespunzatoare (inclusiv Clientilor ce au optat pentru SCDW / SCDW+).
  3.13. Inchirierile in afara granitelor Romaniei necesita acordul scris al BLACK FLORA S.R.L. si se supun unor conditii speciale. Exista o limita de km/zi (km parcursi atat in tara cat si in afara granitelor) iar pentru depasirea limitei de km se va percepe o taxa conform anexei. Pentru obtinerea documentelor necesare tranzitului granitelor se va percepe o taxa de 50 € (exceptie: se va percepe o taxa de 100 € pentru Turcia). Tariful aferent inchirierilor cu iesire din tara va fi cu 15 €/zi mai mare decat tarifele de lista.
  3.14. Depozitul de garantie pentru iesirea din tara este de minim 1000 € si maxim 10000 €.
  3.15. Deplasarea in afara granitelor este permisa doar pe teritoriul Uniunii Europene si a Spatiului Economic European. In cazul in care se va incalca aceasta obligatie, in eventualitatea unei daune sau a unui furt, Clientul va fi responsabil cu toata valoarea masinii.
  3.16. In caz de defectiuni si/sau evenimente rutiere, petrecute in afara granitelor tarii, Clientul are obligatia, conform contractului semnat la livrarea masinii, de a restitui masina in interiorul granitelor Romaniei suportand integral costurile.
  3.17. BLACK FLORA S.R.L. inchiriaza impreuna cu autoturismul o serie de accesorii constand in GPS, scaun copil, lanturi de zapada, router Wi-fi conform urmatoarelor tarife:
 • GPS, 5 €/zi;
 • Scaun de copil, 3 €/zi;
 • Lanturi de zapada, 3 €/zi;
 • Router Wi-fi, 5 €/zi.

3.18. In cazul pierderii sau deteriorarii cheilor, a actelor originale sau a accesoriilor auto, in cazul pierderii jetonului de parcare sau pierderii placutelor de inmatriculare de catre Client, BLACK FLORA S.R.L. va incasa de la acesta, contravaloarea obiectelor deteriorate/pierdute la pretul din factura de achizitie al fiecarui accesoriu, sau la valoarea amenzii pe care Clientul trebuie sa o achite, la care se adauga o taxa de administrare de 50 €.
3.19. BLACK FLORA S.R.L. nu poate fi tinut raspunzator pentru eventualele obiecte uitate in Autovehicul de catre Client si neidentificate la predarea autovehiculului.
3.20. Fumatul in masinile BLACK FLORA S.R.L. este strict interzis. In caz de nerespectare, se va incasa o taxa de 50 €, la care se va adauga contravaloarea serviciilor de spalatorie auto.

 1. GARANTIA PENTRU DAUNE SI TAXE PENTRU REDUCEREA ACESTEIA
  Autovehiculul are incheiata polita de asigurare RCA, conform legii.
  Clientul opteaza la semnarea Contractului pentru una dintre urmatoarele garantii si taxe pentru reducerea ei: Collision Damage Waiver (CDW), Theft Protection (TP), incluse in tarif, la care se poate adauga Super Collision Damage Waiver (SCDW) sau Super Cover Plus (SCDW +).
  4.2.1.Collision Damage Waiver (CDW) reprezinta o fransiza pentru avarii (responsabilitate), numita si Garantie pentru daune, (specificata in Tarifele Publice), reponsabilitatea Clientului in caz de avarii si/sau furt pentru autoturismul inchiriat are valoarea de 1000 € pentru clasele A, B, E, F, N, O, P inclusiv, 2000 € pentru clasele G, H, I, M, Q, R inclusiv si 3000 € pentru clasele K, L, S, T, U inclusiv pentru acoperirea eventualelor costuri suplimentare, exceptiile fiind mentionate in capitolul 5 al acestui contract. Garantia obligatorie se depune la semnarea Contractului, va fi blocata de catre BLACK FLORA S.R.L. pe un card de credit si va fi restituita Clientului la returnarea autovehiculului (cu exceptia cazurilor prevazute la punctul 4.4.).
  4.2.2.Theft protection (TP) reprezinta o protectie impotriva furtului care are rolul de a limita raspunderea conducatorului auto pentru costurile generate de furtul sau tentativa de furt a autovehiculului inchiriat, in limita garantiei aferente clasei stabilite in contractul de inchiriere. Protectia impotriva furtului nu acopera bunurile personale ale conducatorului auto, aceastea putand fi acoperite potrivit politicilor de calatorie.
  4.2.3.Super Collision Damage Waiver (SCDW) reprezinta o taxa de reducere a garantiei mentionate la punctul 4.2.1, a carei tarif zilnic se regaseste in Contractul de Inchiriere. Prin plata taxei SCDW reponsabilitatea Clientului in caz de avarii si/sau furt pentru autoturismul inchiriat, se reduce de la valoarea Garantiei mentionata mai sus, la valoarea de 600 € pentru clasele A, B, E, F, N, O, P inclusiv, 1200 € pentru clasele G, H, I, M, Q, R inclusiv si 1800 € pentru clasele K, L, S, T, U inclusiv pentru acoperirea eventualelor costuri suplimentare, exceptiile fiind mentionate in capitolul 5 al acestui contract.
  4.2.4.Super Cover Plus (SCDW+) reprezinta o taxa de reducere a garantiei mentionate la punctul 4.2.1. al carui tarif zilnic se regaseste in contractul de inchiriere. Prin plata taxei SCDW+ reponsabilitatea Clientului in caz de avarii si/sau furt pentru autoturismul inchiriat, se reduce de la valoarea Garantiei mentionata mai sus, la valoarea de 100 € pentru clasele A, B, E, F, N, O, P inclusiv, 200 € pentru clasele G, H, I, M, Q, R inclusiv si 300 € pentru clasele K, L, S, T, U inclusiv pentru acoperirea eventualelor costuri suplimentare, exceptiile fiind mentionate in capitolul 5 al acestui contract.
  4.3. In cazul in care unul dintre utilizatorii mentionati in Contract are varsta cuprinsa intre 18 si 25 de ani, sau peste 65 ani, se percepe garantie dubla. In acest caz, garantia nu va putea fi redusa prin achitarea taxei SCDW sau SCDW+.
  4.4. In cazul optarii pentru CDW/SCDW+ Garantia (fransiza) pentru avarii se factureaza de catre BLACK FLORA S.R.L. Clientului in urmatoarele conditii:
  a) daune (accidente) cauzate autovehiculului inchiriat, constatate de catre organele abilitate de Politie, ca fiind din vina Clientului sau cu autor necunoscut (include situatia in care autovehiculul este gasit lovit sau vandalizat in parcare);
  b) furtul autovehiculului inchiriat;
  c) precum si in cazul oricarei alte excluderi din politele de asigurare si a tabelului de daune parte a termenilor si conditiilor.

4.5. In cazul in care clientul a avut in trecut in relatia cu BLACK FLORA S.R.L. una sau mai multe daune, garantia se va multiplica cu numarul daunelor avute plus unu.

 1. EXCLUDERI DE LA PLATA TAXELOR PENTRU REDUCEREA GARANTIEI
  Indiferent de taxa achitata pentru reducerea garantiei pentru care a optat Clientul, el devine responsabil si raspunde de repararea si plata daunelor colaterale in urmatoarele situatii:
 • nerespectarea obligatiilor prevazute in Cap 2;
 • combustibilul lipsa, in cuantumul 20 € reprezentand taxa de alimentare + bonul fiscal aferent;
 • pierderea actelor masini / cheie/ accesorii 150 € (art 3.18);
 • deteriorarea habitaclului (murdarire excesiva, patarea scaunelor sau deteriorarea lor);
 • deteriorarea/ pierederea optionalelor oferite spre inchiriere (GPS, scaun copil etc.);
 • avarierea partii inferioare a autovehiculului (reprezentand elemenetele de sub masina: scut, toba, baia de ulei s.a);
 • alimentarea gresita a autovehiculului;
 • deteriorarea jantelor sau a anvelopelor;
 • deteriorarea partiala sau totala provocata ca urmare a fumatului in interiorul masinii si/sau in timpul aflarii acesteia in apropierea mediilor inflamabile.
 1. PLATA SERVICIILOR
  Clientul plateste integral, la semnarea Contractului, inchirierea (masinii si a optionalelor pe care le inchiriaza), taxa pentru reducerea garantiei (daca a optat pentru) si eventualele taxe suplimentare stabilite prin procesul-verbal.
  Facturarea in RON se face la cursul BNR + 1.5% din ziua semnarii Contractului.
  6.3.Plata inchirierii se poate face cu cardul de credit, de debit (Visa, MasterCard sau American Express) sau in numerar, nefiind acceptate carduri pre-pay, Diners Club.
  6.4.Tarifele nu includ: costurile carburantilor, taxele de drum cu exceptia vignetei de drum pentru Romania care este inclusa in tariful de inchiriere, amenzile primite pentru incalcarea regulilor de circulatie pe drumurile publice si a legislatiei nationale in vigoare sau costuri rezultate in urma actiunilor Autoritatilor Locale vis-a-vis de Autovehiculul ce face obiectul acestui Contract, pe durata inchirierii. Plata integrala a acestor sume vor fi in sarcina Clientului.
  6.5.Clientul trebuie sa achite totalul obligatiilor financiare ramase, conform Contractului, in momentul predarii autovehiculului, in baza documentului de plata emis de BLACK FLORA S.R.L..
  6.6.Orice suma neachitata de Client catre BLACK FLORA S.R.L. la finalul Contractului, precum si alte sume ivite ulterior (cost prelungire perioada inchiriere, amenzi, penalitati, taxe, etc.) sau costuri cu reparatii ale autoturismului in urma daunelor produse pe perioada contractuala conform art. 2.11, pot fi incasate de BLACK FLORA S.R.L. de pe cartea de credit a Clientului, cu somatie prealabila in scris. Orice valoare incasata in lipsa Clientului, cu acordul acestuia prin semnarea conditiilor prezente, se finalizeaza cu transmiterea din partea BLACK FLORA S.R.L. a unui email continand chitantele corespunzatoare incasarii.
  6.7. In cazul intarzierii platii, peste termenul stipulat in Contract, se percep penalitati in valoare de 1%, din valoarea sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere.
  6.8. In cazul renuntarii unilaterale la contract, din partea Clientului, inainte de perioada contractuala stabilita, nu se va restitui contravaloarea serviciilor. BLACK FLORA S.R.L., ca un gest comercial fata de Clientul sau, va oferi acestuia contravaloarea serviciilor ramase printr-un voucher valabil 12 luni, pe care Clientul il va putea utiliza la inchirierea unui nou autovehicul din reteaua BLACK FLORA S.R.L..
  6.9. Garantia prevazuta la art. 4, se restituie la finalul perioadei contractuale, intr-un termen de maxim 30 de zile de la data semnarii fisei de predare de catre BLACK FLORA S.R.L. si Client. BLACK FLORA S.R.L. nu raspunde pentru intarzierile in restituirea garantiei cauzate de factori externi precum intarzieri ale institutiilor bancare, etc.
 2. PROCEDURA IN CAZ DE DAUNE:
  Clientul are obligatia de a anunta imediat BLACK FLORA S.R.L. despre orice avarie noua descoperita la autovehiculul inchiriat.
  Daca dauna are autor necunoscut Clientul are obligatia de a obtine, inainte de restituirea masinii, Autorizatia de Reparatie de la Organele de Politie.
  7.3.Daca accidentul s-a produs din vina Clientului si au fost implicate 2 masini acesta are urmatoarele obligatii:
  7.3.1.Completarea formularului de constatare amiabila daca cei 2 soferi isi recunosc vina;
  7.3.2.Proces Verbal + Autorizatie de reparatie obtinute de la Organele de Politie in cazul in care cei doi soferi nu se inteleg amiabil.
  7.4.Daca accidentul nu s-a produs din vina Clientului,si au fost implicate 2 masini acesta are urmatoarele obligatii:
  7.4.1. Completarea formularului de constatare amiabila daca cei 2 soferi isi recunosc vina, copie RCA vinovat, copie Certificat Inmatriculare vinovat, copie CI vinovat, copie Permis Conducere vinovat;
  7.4.2. In cazul in care cei doi soferi nu se inteleg amiabil vor fi necesare: copie RCA vinovat, Proces Verbal si Autorizatia de reparatie obtinute de la Organele de Politie.
  7.5. Daca in accident au fost implicate mai mult de 2 masini sau in urma accidentului au rezultat vatamari corporale Clientul are obligatia sa contacteze Organele de Politie pentru obtinerea Procesului Verbal si a Autorizatiei de Reparatie.
  7.6. In cazul unui accident in care a fost lovit un animal clientul are obligatia sa anunte Organele de Politie de indata ce s-a produs accidentul.
  7.7. In toate cazurile descrise anterior Clientul are obligatia de a verifica completarea corecta atat a Constatarii Amiabile, cat si a Autorizatiei de Reparatie si Procesului Verbal eliberate de Organele de Politie.
  7.8. In caz de nerespectare a procedurii in caz de dauna Clientul este responsabil de intreaga valoare a reparatiilor, costurilor de imobilizare si a costurilor generate de lipsa de folosinta a masinii.
 3. PRELUNGIREA, INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI
  Termenii prelungirii, incetarii sau rezilierii anticipate a Contractului nu pot fi stabiliti decat cu acordul BLACK FLORA S.R.L..
  Intentia Clientului de prelungire a Contractului se comunica catre BLACK FLORA S.R.L., cu minimum 24 de ore inaintea expirarii Contractului. Tariful agreat se achita in aceleasi conditii in care a fost incheiat contractul initial, in termen de maximum 24 de ore de la inceperea perioadei de prelungire. Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al ambelor parti.
  8.3.Contractul inceteaza de drept la sfarsitul perioadei de inchiriere.
  8.4.Contractul poate inceta inaintea implinirii termenului prin acordul partilor sau ca efect al rezilierii.
  8.5.In cazul in care reziliaza Contractul, BLACK FLORA S.R.L. instiinteaza Clientul telefonic, prin fax sau prin posta electronica.
  8.6.Atat in cazul incetarii Contractului inainte de termen cat si in cazul rezilierii, Clientul are obligatia de a preda autovehiculul in termen de 12 ore de la momentul rezilierii.

DISPOZITII FINALE
Clientul este pus de drept in intarziere pentru toate obligatiile asumate in Contract si nerespectate ca atare la termene.
9.2.Orice litigiu care decurge din sau in legatura cu acest Acord va fi solutionat mai intai pe cale amiabila si doar in caz de esec, partile se vor adresa instantelor competente din Bucuresti.
9.3.Pentru orice disputa, prezentul Acord constituie o dovada.